Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτή η συμφωνία έχει εφαρμογή μεταξύ εσένα, του Χρήστη αυτού του Ιστότοπου και του Coaching Evolution International, ιδιοκτήτη αυτού του Ιστότοπου. Εάν δε συμφωνείς με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να σταματήσεις τη χρήση του Ιστότοπου αμέσως. 

Κανένα μέρος αυτού του Ιστότοπου δεν έχει την προθεση να συνιστά συμβατική προσφορά που να προκαλεί την αποδοχή. Η παραγγελία σου και μόνο συνιστά συμβατική προσφορά και η Δική μας αποδοχή της αυγκεκριμένης προσφοράς ενδέχεται να συμβεί με το που θα σου αποστείλουμε εμαιλ επιβεβαιωσης που να δηλώνει ρητά ότι η παραγγελία σου έχει γίνει αποδεκτή. 

Για το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων που σχετίζονται με τη συνεργασία/διασυναλλαγή με το PR-Brandifesto, παρακαλώ πήγαινε στη σελίδα Terms and Conditions της μαμάς εταιρίας, Coaching Evolution Int'l Ltd εδώ.

Όροι Αγοράς

Τελευταία τροποποίηση: 20 Μαρτίου, 2021

Σε περίπτωση που αγοράσεις ένα πρόγραμμα PR-Brandifesto (εφεξής αποκαλούμενο «Πρόγραμμα») από την Coaching Evolution International Ltd (η «Εταιρεία») κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2021,οι κάτωθι όροι ισχύουν. Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περιεχόμενο και υλικό που παρέχεται από εμάς σε σχέση με το Πρόγραμμα. Εκτός εάν ορίζεται ξεκάθαρα αλλιώς πιο κάτω, οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται ενταύθα έχουν την έννοια που τους έχει αποδοθεί στους ‘Ορους και Προϋποθέσεις (Terms and Conditions). Οι συγκεκριμένοι Όροι Αγοράς δεν περιορίζουν τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και αποτελούν προσθήκη σε αυτούς. Σε περίπτωση, δε, που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Όρων Εξυπηρέτησης (Terms of Service), που βρίσκονται μέσα στους Όρους και Προϋποθέσεις,  και σε αυτούς τους Όρους Αγοράς, υπερισχύουν οι συγκεκριμένοι τούτοι Όροι Αγοράς. Αγοράζοντας την πρόσβαση στο Πρόγραμμα, με την αγορά αυτή αποδέχεσαι και συμφωνείς με τους σχετικούς Όρους Αγοράς και τους Όρους και Προϋποθέσεις.

1.1   Εγγραφή.

 Για να παρακολουθήσεις το Πρόγραμμα πρέπει να εγγραφείς και να εξοφλήσεις το πλήρες ποσό της παρακολούθησης και οποιουδήποτε άλλου ποσού ορίζεται από τη Μέθοδο Πληρωμής που σου ανακοινώνεται ως τη διαθέσιμη πριν από το τέλος της περιόδου εγγραφής. Η περίοδος εγγραφής στο Πρόγραμμα είναι: οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της προπώλησης, η περίοδος πρώιμης εγγραφής (early bird) και μέχρι και τις 11:59μμ GMT (ώρα Λονδίνου) τη νύχτα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος («Περίοδος Εγγραφής»). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε την Περίοδο Εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ανακοίνωση.   Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα καθορίζονται ως εξής: (i) €540 ευρώ, με οποιαδήποτε μέθοδο πληρωμής για εφάπαξ πληρωμή πλην του Πλάνου Πληρωμής, ή (ii) €640 ευρώ με Πλάνο Πληρωμής – δόσεις (€160 x 4) (τα «Δίδακτρα» ).  

Πρώιμη εγγραφή
Η λήξη της προθεσμίας της πρώιμης εγγραφής είναι η 27 Απριλίου, ημέρα Τρίτη, ώρα 17.00 GMT (ώρα Λονδίνου). Δίδακτρα κατά την περίοδο της πρώιμης (Α’ εξάμηνο 2021) Έκπτωση 32% με τελική εφάπαξ καταβολή €436 ευρώ Πλάνο Πληρωμής με έκπτωση: €540 ευρώ –  4 δόσεις (€135 x 4)

1.2   Πληρωμή.

Ως «Μέθοδο Πληρωμής» ονομάζουμε μια τρέχουσα, έγκυρη, αποδεκτή μέθοδο πληρωμής, όπως μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πληρωμή μέσω του εκπαιδευτικού λογαριασμού σας από κάποιον τρίτο. Όλα τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ευρώ και για λόγους διαύγειας, θα είσαι υπεύθυνος για όλες τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο Χρήστης, δια του παρόντος και με την εγγραφή εξουσιοδοτεί την Coaching Evolution International Ltd να χρεώσει τη Μέθοδο Πληρωμής του Χρήστη με την επιβεβαίωση μιας αγοράς, και ο Χρήστης συμφωνεί περαιτέρω να πληρώσει τυχόν χρεώσεις που έχουν προκύψει. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλους τους φόρους που σχετίζονται με την Υπηρεσία εκτός από τους φόρους βάσει του καθαρού εισοδήματος της Εταιρείας.  

Εάν ένας Χρήστης αμφισβητήσει τυχόν χρεώσεις, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία χρεώνει τον Χρήστη, διαφορετικά, αυτός ο Χρήστης, δια του παρόντος, παραιτείται από αυτή ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις. Εάν μια πληρωμή δεν επιλυθεί επιτυχώς, λόγω λήξης, ανεπαρκούς χρηματικού ποσού, ή άλλου λόγου, και δεν ακυρώσεις τον εκπαιδευτικό Λογαριασμό Χρήστη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σου στο Πρόγραμμα και την Υπηρεσία έως ότου χρεώσουμε με επιτυχία έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής.  

Για ορισμένους τρόπους πληρωμής, ο εκδότης της κάρτας σου μπορεί να σε χρεώσει τέλη/ποσά όπως αμοιβές  ξένων συναλλαγών ή άλλες χρεώσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία της μεθόδου πληρωμής σου. Επικοινώνησε με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λεπτομέρειες. Θα σου δώσουμε επίσης τη δυνατότητα να πληρώσεις σύμφωνα με ένα πλάνο πληρωμών (το «Πλάνο Πληρωμών»), με την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται στο παρόν. Χωρίς να μεταβληθεί τίποτα στο παρόν, εάν επιλέξεις να πληρώσεις τα Δίδακτρα σύμφωνα με ένα Πλάνο Πληρωμών, εξουσιοδοτείς την Eταιρεία να χρεώσει τη μέθοδο πληρωμής σου για 214 ευρώ όταν εγγραφείς στο Πρόγραμμα και να χρεώσει τον τρόπο πληρωμής σου για τις επόμενες πληρωμές των 214 ευρώ την ίδια ημέρα περίπου του μήνα για τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη πληρωμή, συνολικού ύψους 642 ευρώ. Ενδέχεται να διακόψουμε ή να παύσουμε την πρόσβασή σου στο Πρόγραμμα εάν χάσεις οποιαδήποτε πληρωμή σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Αυτόματα θα χάσεις την πρόσβαση στον εκπαιδευτικό Λογαριασμό Χρήστη  και το δικαίωμά σου να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας θα ανακληθεί επτά (7) ημέρες μετά την απόρριψη της πληρωμής σου.  

Το Πρόγραμμα δεν είναι ένα μοντέλο πληρωμής συνδρομής που μπορεί να ακυρωθεί ή να «πληρωθεί εν μέρει», όπου μπορείς να πληρώσεις μόνο για πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Προγράμματος και όχι σε άλλα.

1.3  Όροι Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμής .

Οι πληρωμές για το Πρόγραμμα επεξεργάζονται μέσω ενός από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Με την εγγραφή ή την αγορά του Προγράμματος, συμφωνείς ότι δεσμεύεσαι από τη συμφωνία για σχετικές υπηρεσίες του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση τoυ Stripe, συμφωνείς ότι δεσμεύεσαι από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του Stripe που διατίθεται στη διεύθυνση https://stripe.com/ssa. Η Εταιρεία δε βλέπει, ούτε αποθηκεύει τα πλήρη στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας. Για όλες τις συναλλαγές, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμής με τους οποίους συνεργαζόμαστε θα συλλέγουν τα στοιχεία της Μεθόδου Πληρωμής σου και θα χρεώνουν τη συγκεκριμένη Μέθοδο Πληρωμής.

1.4 Εκπροσώπηση και Εγγυήσεις

Δηλώνεις ότι εκπροσωπείς και εγγυάσαι ότι (i) οι πληροφορίες Λογαριασμού Χρήστη, παραγγελίας και Μεθόδου Πληρωμής που παρέχεις σε εμάς ή στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ανάλογα με την περίπτωση, είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις, (ii) είσαι πλήρως εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη Μέθοδο Πληρωμής για την αγορά, (iii) οι χρεώσεις που προκύπτουν εξαιτίας της συναλλαγής σου θα τηρηθούν και πληρωθούν από τη Μέθοδο Πληρωμής που έχεις δηλώσει κατά τις δηλωμένες τιμές. Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, εφόσον προκύπτει, (v) δεν θα μεταφέρεις το Πρόγραμμα ή κωδικούς πρόσβασης σε κανέναν άλλο, και (vi) θα αναφέρεις σε εμάς οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή απαγορευμένη πρόσβαση ή χρήση του Προγράμματος μέσω του προσωπικού σου Λογαριασμού Χρήστη.

1.5 Ενημέρωση Μεταβολής Στοιχείων.

Εάν κάποια από τις πληροφορίες του Λογαριασμού Χρήστη, της παραγγελίας ή της Μεθόδου Πληρωμής σου αλλάξει, συμφωνείς να ενημερώσεις τον ατομικό Λογαριασμό Χρήστη αμέσως, έτσι ώστε εμείς ή οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμής να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή και να επικοινωνήσουμε μαζί σου εφόσον χρειαστεί. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για μη έγκυρη χρήση της πιστωτικής σου κάρτας, χρεωστικής κάρτας, ή άλλη Μέθοδο Πληρωμής από κάποιον τρίτο σε συνδυασμό με τη χρήση του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας από εσένα.

1.6 Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων.

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνει έως ότου ξεκινήσει το Course. Για να πληροίς   τα κριτήρια για επιστροφή χρημάτων για την εγγραφή σου και την αγορά του Προγράμματος , πρέπει: (i) να έχεις αγοράσει το Πρόγραμμα Μαθήματος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (2021), (ii) να υποβάλεις το αίτημα επιστροφής χρημάτων στα courses@pr-brandifesto.com έως τις 11:59 μ.μ. GMT το βράδυ πριν από τη 17η ημέρα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και (iii) να μας παράσχεις, ως μέρος του αιτήματος επιστροφής χρημάτων, απόδειξη ολοκλήρωσης των εργασιών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες του Προγράμματος και υλικό που ετοίμασες σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες του Προγράμματος καθώς και την ικανοποιητική συμπλήρωση μιας φόρμας ή ενός φύλλου εργασίας που παρέχεται από εμάς. Τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων θα ελεγχθούν από εμάς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος επιστροφής χρημάτων και όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από εμάς σε σχέση με το αίτημά σου. Οι επιστροφές χρημάτων θα ξεκινήσουν κατά την αποκλειστική μας κρίση και θα εφαρμοστούν επί της αρχικής Μεθόδου Πληρωμής.  

Οι επιστροφές χρημάτων δεν θα εφαρμοστούν εάν δεν πληροίς όλα τα στοιχεία (i) έως και (iii) (στο σύνολό τους) που αναφέρονται πιο πάνω ή εάν δεν ολοκληρώσεις επαρκή ποσότητα ύλης και έργου που απαιτεί το Πρόγραμμα. Εκτός από αυτό το περιορισμένο δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, η εγγραφή και η αγορά του Προγράμματος δεν είναι ακυρώσιμη και δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αναστείλει ή παύσει τον Λογαριασμό Χρήστη, την πρόσβασή σου στο Πρόγραμμα ή την παρούσα Συμφωνία, κατανοείς και συμφωνείς ότι δεν θα λάβεις καμία επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή για τυχόν αχρησιμοποίητο χρόνο σε κάποιο Πρόγραμμα, οποιαδήποτε άδεια ή δίδακτρα για οποιαδήποτε μέρος του Προγράμματος, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δεδομένα που σχετίζονται με τον Λογαριασμό Χρήστη ή εγγραφή στο Πρόγραμμα ή για οτιδήποτε άλλο. Παρακαλούμε λάβε υπόψη ότι δε γίνονται επιστροφές χρημάτων για μαθήματα οποιουδήποτε τύπου που χάσεις (απουσία, αδυναμία να παρακολουθήσεις τεχνολογικά) ή εάν αποχωρήσεις από το Πρόγραμμα.

© 2021 PR-BRANDIFESTO

2. Links to Other Websites

This Website may contain links to other sites. Unless expressly stated, these sites are not under the control of Coaching Evolution International or that of Our affiliates. We assume no responsibility for the content of such websites and disclaim liability for any and all forms of loss or damage arising out of the use of them. The inclusion of a link to another site on this Website does not imply any endorsement of the sites themselves or of those in control of them.

3. Links to this Website

Those wishing to place a link to this Website on other sites may do so only to the home page of the site academy.brandiverseai.com without Our prior permission. Deep linking (i.e. links to specific pages within the site) requires Our express written permission. To find out more please contact Us by email at support@brandiverseai.com or call us in the following number: your_number.

4. Use of Communications Facilities

 • 4.1 When using any System on the Website you should do so in accordance with the following rules. Failure to comply with these rules may result in your Account being suspended or closed:
 • 4.1.1 You must not use obscene or vulgar language;
 • 4.1.2 You must not submit Content that is unlawful or otherwise objectionable. This includes, but is not limited to, Content that is abusive, threatening, harassing, defamatory, ageist, sexist or racist;
 • 4.1.3 You must not submit Content that is intended to promote or incite violence;
 • 4.1.4 It is advised that submissions are made using the English language as We may be unable to respond to enquiries submitted in any other languages;
 • 4.1.5 The means by which you identify yourself must not violate these Terms and Conditions or any applicable laws;
 • 4.1.6 You must not impersonate other people, particularly employees and representatives of Coaching Evolution International or Our affiliates; and
 • 4.1.7 You must not use Our System for unauthorised mass-communication such as "spam" or "junk mail".
 • 4.2 You acknowledge that Coaching Evolution International reserves the right to monitor any and all communications made to Us or using Our System.
 • 4.3 You acknowledge that Coaching Evolution International may retain copies of any and all communications made to Us or using Our System.
 • 4.4 You acknowledge that any information you send to Us through Our System may be modified by Us in any way and you hereby waive your moral right to be identified as the author of such information. Any restrictions you may wish to place upon Our use of such information must be communicated to Us in advance and We reserve the right to reject such terms and associated information.

5. Accounts

 • 5.1 In order to procure Services on this Website and to use certain other parts of the System, you are required to create an Account which will contain certain personal details and Payment Information which may vary based upon your use of the Website as We may not require payment information until you wish to make a purchase. By continuing to use this Website you represent and warrant that:
 • 5.1.1 all information you submit is accurate and truthful;
 • 5.1.2 you have permission to submit Payment Information where permission may be required; and
 • 5.1.3 you will keep this information accurate and up-to-date. Your creation of an Account is further affirmation of your representation and warranty.
 • 5.2 It is recommended that you do not share your Account details, particularly your username and password. We accept no liability for any losses or damages incurred as a result of your Account details being shared by you. If you use a shared computer, it is recommended that you do not save your Account details in your internet browser.
 • 5.3 If you have reason to believe that your Account details have been obtained by another person without consent, you should contact Us immediately to suspend your Account and cancel any unauthorised orders or payments that may be pending. Please be aware that orders or payments can only be cancelled up until provision of Services has commenced. In the event that an unauthorised provision commences prior to your notifying Us of the unauthorised nature of the order or payment then you shall be charged for the period from the commencement of the provision of services until the date you notified us and may be charged for a billing cycle of one month.
 • 5.4 When choosing your username you are required to adhere to the terms set out above in Clause 9. Any failure to do so could result in the suspension and/or deletion of your Account.

6. Termination and Cancellation of Accounts

 • 6.1 Either Coaching Evolution International or you may terminate your Account. If We terminate your Account, you will be notified by email and an explanation for the termination will be provided. Notwithstanding the foregoing, We reserve the right to terminate without giving reasons.
 • 6.2 If We terminate your Account, any current or pending orders or payments on your Account will NOT be cancelled and provision of Services will NOT commence.

7. Privacy

Use of the Website is also governed by Our Privacy Policy (academy.brandiverseai.com/privacy) which is incorporated into these Terms and Conditions by this reference. To view the Privacy Policy, please click on the link above.

8. Disclaimers

 • 8.1 We make no warranty or representation that the Website will meet your requirements, that it will be of satisfactory quality, that it will be fit for a particular purpose, that it will not infringe the rights of third parties, that it will be compatible with all systems, that it will be secure and that all information provided will be accurate. We make no guarantee of any specific results from the use of our Service or Services.
 • 8.2 No part of this Website is intended to constitute advice and the Content of this Website should not be relied upon when making any decisions or taking any action of any kind.
 • 8.3 No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance.
 • 8.4 Whilst We use reasonable endeavours to ensure that the Website is secure and free of errors, viruses and other malware, you are strongly advised to take responsibility for your own internet security, that of your personal details and your computers.

9. Availability of the Website

 • 9.1 The Website is provided “as is” and on an “as available” basis. Coaching Evolution International uses industry best practices to provide a high uptime, including a fault-tolerant architecture hosted in cloud servers. We give no warranty that the Website or Facilities will be free of defects and / or faults and we do not provide any kind of refund for outages. We provide no warranties (express or implied) of fitness for a particular purpose, accuracy of information, compatibility and satisfactory quality.
 • 9.2 We accept no liability for any disruption or non-availability of the Website resulting from external causes including, but not limited to, ISP equipment failure, host equipment failure, communications network failure, power failure, natural events, acts of war or legal restrictions and censorship.
Created with